Fatih Mh. Hikmet Sk. No:3 Ofis: 5 SANCAKTEPE/İSTANBUL 0(216) 606 06 95 [email protected]
ETAN

Belgelendirme

ETAN BELGELENDİRME

Başvuru ve Belgelendirme Şartları

https://etanbelgelendirme.voc-tester.com/basvuru UYGULAMA:

 

 Başvuru Yapılması

 

Belgelendirme için başvuran aday adayı aşağıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağlamak zorundadır.

 

Ön Yeterlilik Koşulları

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki yeterlilik sınavına girecek adayların 18 yaşını doldurmuş olması

Kapsamımızdaki Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler;

14UY0202-3: 2019 - Rev.01

MYK - NC/ CNC Tezgah İşçisi - Seviye 3

A1, B1, B2

Y , PD

 

14UY0202-4: 2019 - Rev.01

 

MYK - NC/ CNC Tezgah İşçisi - Seviye 4

A1, B1, B2

Y , PD

11UY0011-3: 2018 - Rev.03

 

MYK - Ahşap Kalıpçı - Seviye 3

A1, A2

S, PD

12UY0055-3: 2020 - Rev.01

 

MYK - Alçı Sıva Uygulayıcısı - Seviye 3

A1, A2 (B1 hariç)

Y, PD

12UY0054-3: 2020 - Rev.01

 

MYK - Alçı Levha Uygulayıcısı - Seviye 3

A1, A2

Y, PD

11UY0012-3: 2018 - Rev.03

 

MYK - Betonarme Demircisi - Seviye 3

A1, A2

S, PD

12UY0048-3: 2018 - Rev.01

 

MYK - Duvarcı - Seviye 3

A1, B1 (B2, B3, B4, B5 hariç)

Y, PD

12UY0057-3: 2015 - Rev.01

 

MYK - Isı Yalıtımcısı - Seviye 3

A1, A2 (B1, B2 hariç)

Y, PD

11UY0023-3: 2013 - Rev.02

 

MYK - İnşaat Boyacısı - Seviye 3

A1, A2

Y, PD

16UY0253-2: 2016 - Rev.00

 

MYK - İnşaat İşçisi - Seviye 2

A1, A2

S , PD

12UY0056-3: 2013 - Rev.01

 

MYK - İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3

A1, A2

Y, PD

14UY0195-3: 2014 - Rev.00

 

MYK - PVC Doğrama Montajcısı - Seviye 3

A1, A2

Y, PD

12UY0050-3: 2020 - Rev.01

 

MYK - Panel Kalıpçısı - Seviye 3

A1, A2

S , PD

12UY0051-3: 2018 - Rev.01

 

MYK - Seramik Karo Kaplamacısı - Seviye 3

A1, A2

Y, PD

11UY0024-3: 2013 - Rev.02

 

MYK - Sıvacı - Seviye 3

A1, A2 (B1, B2, B3 hariç)

Y, PD

12UY0069-3: 2020 - Rev.03

 

MYK - Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - Seviye 3

A1, A2

Y , PD

12UY0069-4: 2020 - Rev.03

 

MYK - Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - Seviye 4

A1, A2, A3, B1

Y , PD

13UY0142-3: 2016 - Rev.01

 

MYK - Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) - Seviye 3

A1, A2

Y , PD

 

•             İskele kurulum elemanı seviye 3 yeterliliği için sınava girebilmesi için adayların yüksekte çalışabileceğine dair sağlık raporu olması

•             Tüm adaylardan ‘’Sınav Başvuru Formlarını’’ ve içeriklerinde yer alan taahhütnamelerin ıslak imzalı olarak imzalamış olmaları

•             İlgili başvuru yapılan kapsamda MYK ve Akreditasyon yetkilerine ETAN BELGELENDİRME ’nin sahip olması

•             İlgili M.L.17 Personel Belgelendirme Ücretleri Listesinde belirtilmiş olan ilgili sınav ücretlerini şirket hesaplarına yatırmış olmaları

•             İlgili mesleklerde yasalar aksini söylemedikçe başvuru sahiplerinin 16 yaşından gün almış olmaları

•             Sınav Başvuru Formunda belirtilmiş fiziksel bir engel veya sınav şartlarında itina gösterilmesi gerekli bir şartın başvuru sahibi tarafından belirtilmesi durumunda konu ile ilgili PBM tarafından ilgili adayın sınava alınabileceğine dair onayı ilgili başvuru sahipleri bireysel olduğu gibi toplu veya tüzel kişilik aracılığı ile de başvuruda bulunabilirler.

Yukarıdaki kriterlerin kontrolü her şartta tüm başvuru sahipleri için ayrı ayrı Planlama Sorumlusu tarafından kontrol edilmekle birlikte, tüzel kişiliklerin başvurularında tüzel kişilikler;

 

Sınav Yeri Sözleşmeleri imzalamak, Teorik (test-mülakat) ve uygulama sınavlarının gerekli tüm şartları (malzeme-ekipman-saha şartları vs.) içeren Teorik Sınav Yeri Kontrol Formu ve/veya … Performans Sınav Yeri Kontrol Formlarını kontrol ederek gerekli eksikliklerini gidermek ve değerlendirmek, imzalamak ve Sınav ücretlerini ödemek veya ödenmesini sağlatmak zorundadırlar.

 

Yapılacak olan tüm bu faaliyetler tüzel kişilik başvurularında ilgili yetkilisine Planlama Sorumlusu tarafından bildirilmektedir.

Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adaylarının belgelendirme başvuruları kabul edilerek aday olarak değerlendirilir.

 

Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adayları, almak istediği yeterlilik kapsamında hazırlanmış olan “M.F.20 Sınav Başvuru Formu “‘nu doldurması suretiyle başvurusu alınmış olunur.

ETAN BELGELENDİRME  tarafından tanımlanmış olunan ön yeterlilik koşulları ve “M.F.20 Sınav Başvuru Formu” internet ortamında yayınlanmış olup tüm aday adaylarının bilgilerine açılmıştır. Bu koşulların sağlanması ETAN BELGELENDİRME  için başvurunun kabul edilmesi adına tek ve yeterli koşullardır. “M.F.20 Sınav Başvuru Formu” www.etanbelgelendirme.com sitesi üzerinden online başvuru modülü kullanılarak da aday adayları tarafından doldurulabilir. Online olarak doldurulan başvuru formları aday portalına otomatik olarak kaydedilir. Kayıt altına alınan tüm adayların takibi portal’dan programının Aday İşlemleri alanından yapılır. Elden yapılmak istenen başvurular için aday adayının doldurduğu bu formlar Planlama Sorumlusu tarafından, VOC-Tester Programında aday işlemleri bölümünden sisteme kaydedilir veya form doldurulmamış ise aday adayına başvuruyu elektronik ortamdan yapmasına yardımcı olunarak ve çıktısı imzalatılarak ve diğer tüm evrakların kontrolleri yapılarak başvurunun tamamlanması sağlanır. Tüm başvurular için her ne şekilde olursa olsun başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar firmamıza elden veya posta ile teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan aday adayların başvuru kabulleri yapılmaz.

 

 “M.F.20 Sınav Başvuru Formu”’nda;

 • Kişisel bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • İş tecrübesi
 • Özürlülük durum bilgisi
 • Belgelendirme kapsamı
 • Başvuruda istenilen evrakların bilgisi
 • Belgelendirme şartlarını kabul ettiğini ve değerlendirme için her türlü bilgiyi sağlayacağına dair taahhütname

 

Tüzel kişilik başvurusunda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. Tüm aday adayları “M.F.20 Sınav Başvuru Form” larını doldurmalıdır. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez.

 

Tüzel kişiliklerin başvurularında belgelendirme hizmeti almak isteyen aday adaylarının gerekli başvuru koşullarını sağlaması ve ilgili kayıtlarını ETAN BELGELENDİRME’ye ulaştırmalarından anlaşmaya varan tüzel kişilikler sorumludur. ETAN BELGELENDİRME anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir.

 

Başvuruda istenilen evraklar;

 

 • Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
 • Sağlık Raporu (İskele Kurulum Elemanı sınavları için)
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
 • Başvuru Formunun ıslak imzalı hali

 

           Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi

 

Başvuru yapacak aday başvuru tipine göre yukarıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağladığının ispatı ile birlikte “M.F.20 Sınav Başvuru Formu” nu ETAN BELGELENDİRME’ye iletmesinin ardından başvuru değerlendirmesi Planlama Sorumlusu ve/veya Değerlendiriciler tarafından yapılır. (ETAN BELGELENDİRME) birimi teorik/sözlü ve performans sınavına girmesi uygun görülmeyen özür/engele sahip (ağır uzuv kayıpları, görme engelleri ve eğitilememiş/öğretilememiş zihinsel engelliler vb.) adaylara sınava girmemeleri konusunda bilgilendirme yapılacak ve gerek görülürse başvuruları reddedilecektir. )

Başvuru sahibine geri dönüşümü yapılabilecek iletişim araçları (faks, e-mail, posta, sms, yüz yüze vs.) ile sonuç bildirilir.

SMS ile bildirim Voc-Tester üzerinden otomatik ve manuel olarak yapılır.

Kontrolü Planlama Sorumlusu tarafından yapılır.

 

Başvuru sonuçları;

 • Başvuru durum bilgisini
 • Başvuru sonucu olumlu ise sınav giriş bilgilerini
 • Başvuru sonucu olumsuz ise nedenlerini içerir.

 

Başvuru sonuçları onaylanan aday adaylarına M.F.44 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi Formu Belgelendirme Asistanı tarafından başvuru anında imzalatılır ve bir nüshası adaya elden teslim edilir, eğer aday web üzerinden başvurusunu yapmış ve başvuru onaylanmış ise ilgili formu kargo v.b yollarla adaya ulaştırılarak karşılıklı imza faaliyetini içerecek şekilde iki nüsha hazırlanarak ya elden ya da kargo ile ETAN BELGELENDİRME’ye bir nüshası ulaştırmalıdır. Voc- Tester programı Aday İşlemleri bölümünden onayları yapılır ve yine bu bölümden onaylanan tüm adayların adaylık süreci izlenir. Voc-Tester programının aday işlemleri bölümünden bekleyen, onaylanan, reddedilen tüm adayların takibi yapılmaktadır. Ayrıca başvuru kabul edilmiş ve sınava girecek adayların listesi web sitesi üzerinden de yayınlanır.

Başvuru faaliyetleri ve sözleşme süreçleri tamamlanan adayların sınavlarda başarısız olma durumunda ilgili sözleşme iptal edilerek imha edilir, eğer aday başarılı ise sözleşmeye ek olarak M.F.22.Belge Teslim Formu imzalatılarak süreç sonlandırılır.

Tutulan tüm aday bilgileri VOCTESTER programında aday işlemleri bölümünde kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

 

 

img
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
bg

Güncel bilgiler mail adresinize gelsin istiyorsanız abone olun.

Copyright © 2020 Web Tasarım
Seo Ajansı

Seo Danışmanlığı

Şeffaf ekstrafor

Tekstil Aksesuar

Beylikdüzü Rent a Car

Taksim Rent a Car

Baskı folyosu

İstanbul ferforce ve demir yapımı

Uykuda Diş Tedavisi

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Use of undefined constant xml - assumed 'xml' (this will throw an Error in a future version of PHP)

Filename: frontend/footer.php

Line Number: 100

Backtrace:

File: /home/etanbelgelendirm/public_html/app/views/frontend/footer.php
Line: 100
Function: _error_handler

File: /home/etanbelgelendirm/public_html/app/controllers/Web.php
Line: 74
Function: view

File: /home/etanbelgelendirm/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

docx file PDF