Fatih Mh. Hikmet Sk. No:3 Ofis: 5 SANCAKTEPE/İSTANBUL 0(216) 606 06 95 [email protected]
ETAN

Belgelendirme

ETAN BELGELENDİRME

Belge Kullanım

BELGELENDİRME VE BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşme, Etan Belgelendirme  Teknik Kontrol Tic.Ltd.Şti. (bundan sonra ETAN BELGELENDİRME olarak ifade edilecektir) ile ETAN BELGELENDİRME  belgelendirme sınavlarına başvuranların, başvurusu kabul edilen adayların ve belge almaya hak kazandığı takdirde belge sahiplerinin ETAN BELGELENDİRME belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır. Başvuru sahipleri, adaylar ve belge almaya hak kazandığı takdirde belge sahipleri, bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla; ETAN BELGELENDİRME ise değişiklikleri içeren güncel sözleşmeyi kişilerin portallarında ve/veya ETAN BELGELENDİRME web sayfasında yayınlamakla yükümlüdür.

  1. ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Başvurular ve Belgelendirme Sınavı

Başvuru sahibi ve aday;

A1. …………………………………………………………. Sınavı başvuru şartlarını bilmek, yerine getirmek ve istendiğinde bu şartları taşıdığını doğrulayan tüm kanıtları ETAN BELGELENDİRME'ye sunmakla,

A2. ETAN BELGELENDİRME’nin web sayfasından yapılan başvurularda ve oluşturulan kişisel portalın kullanım ömrü boyunca, sistemdeki tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde güncellemekle,

A3.ETAN BELGELENDİRME 'ye sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle,

A4. Yeterlilik birimi bazında sınav başvurusunun yapılması ve yeterlilik birimlerinin birleştirilmesi konularında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen ve ETAN BELGELENDİRME tarafından web sayfasında ilan edilen usul ve esaslara uymakla,

A5. Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranmakla,

A6. Gerekli olduğunda, görevliler tarafından kendisine bildirilmek şartıyla, sınavlar sırasında ETAN BELGELENDİRME’nin sesli/görüntülü kayıtlar tutmasına izin vermekle,

A7. Sınav sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla,

A8. ETAN BELGELENDİRME’nin web sayfasındaki belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip etmekle,

A9. Sınav başvurularının kesin kabulü onaylandıktan sonra ödenen sınav ücretinin iade edilmeyeceğini kabul etmekle, 

A10. İtiraz ve şikâyetlerle ilgili süreci, sınav yeri, sınav kuralları, sınav notlarının ilanı gibi bilgileri ETAN BELGELENDİRME web sayfası ve kişisel portalları üzerinden izlemekle,

A11. Belgelendirmeye esas teşkil eden bilgilerin (kimlik bilgileri, başvurulan sınav bilgileri vb.) MYK’ya, TÜRKAK’a ve yasal gereklilikler doğduğunda ilgili mercilere bildirileceğini kabul etmekle yükümlüdür.

A.12. Aday kendisine beyan edilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

A.13. Aday sınav anında ve sonrasında kendisine verilen hiçbir gizli bilgi ve belgeyi paylaşmayacağını, sınava dair bilgileri 3. Taraflarla paylaşmayacağını kabul etmekle,

A.14. Gerçekleştirilen dış denetimlerde sınavların uygun yapılmadığının tespiti halinde sınavlar iptal edilebilir. Telafi olarak eğer aday isterse en geç 3 ay içinde tekrar sınava girebilir, aday istemezse ücret iadesi sağlanır. Aday eğer teşvikten yararlandıysa, yararlandığı kısmın geri kalanını iade alacaktır, teşvikten yararlanmadıysa ücretin tamamı geri iade edilecektir.

B. Belgelerin Kullanımı

Belge sahibi;

B1. Belgelendirmeye ve belge kullanımına esas teşkil eden bilgilerin (kimlik bilgileri, başvurulan sınav bilgileri, itiraz öncesi ve sonrasındaki başarı durumu bilgileri, gözetim kanıtları, askıya alma ve iptale ilişkin kararlar, yeniden belgelendirme sonuçları vb.) MYK’ya, TÜRKAK’a ve yasal gereklilikler doğduğunda ilgili mercilere bildirileceğini kabul etmekle,

B2. Almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları ETAN BELGELENDİRME'nin web sayfasından ve kişisel portallarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,

B3. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, ETAN BELGELENDİRME tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları ETAN BELGELENDİRME’ye sunmakla,

B4. Belgelendirme programının kapsamında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak için ilave bir değerlendirme/sınav gerekli olduğunda,ETAN  BELGELENDİRME tarafından ilan edilecek sınav/değerlendirme ücretini ödemek ve uyum sürecinin gereğini yerine getirmekle,

B5. Belgelendirme programına ilişkin şartları sağlayamaz duruma geldiğinde bu durumu vakit kaybetmeden ETAN BELGELENDİRME ’ye bildirmekle,

B6. Belge kullanım süresi içerisinde herhangi bir uzuv kaybı veya almış olduğu belgede belirtilen mesleği uygulamasına engel teşkil edecek bir sağlık problemi yaşadığında, ilgili sağlık kayıtları ile ETAN BELGELENDİRME’ye başvurmakla,

B7. Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla,

BETAN BELGELENDİRME tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını ETAN BELGELENDİRME’ye sunmakla,

B9E tarafından belirtilen belge sunum şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,

B10. Belgeyi kullandırma hakkının ETAN BELGELENDİRME’ye ait olduğunu ve ETAN BELGELENDİRME’nin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle,

B11. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermekle,

B12. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, bu durumun MYK’ya ve gerekli hallerde işverenine bildirileceğini ve kamuya açık şekilde ETAN BELGELENDİRME web sayfasında sorgulanabilir olacağını kabul etmekle,

B13. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için ETAN BELGELENDİRME tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle,

B14. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,

B15. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak HETAN BELGELENDİRME’ye bildirmek ve güncelliğini sağlamakla,

B16ETAN BELGELENDİRME web sayfasındaki kişisel portalında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle,

B17. Belgelerin kullanımı konusunda MYK tarafından belirtilen diğer usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

  1. Logoların/Markaların Kullanımı

Belge sahibi;

C1.ETAN BELGELENDİRME web sayfasında ilan edilen logo/marka kullanım şartlarına uymakla,

C2. Logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle yükümlüdür.

  1. ETAN BELGELENDİRME'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. Başvurular ve Belgelendirme Sınavı

ETAN BELGELENDİRME;

A1. Belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde ETAN BELGELENDİRME'nin web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,

A2. Başvuru, sınav ve belgelerin kullanımıyla ilgili yapılabilecek değişiklikleri başvuru sahiplerine, adaylara ve belge sahiplerine zamanında duyurmakla,

A3. Adayları, başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav kuralları, sınav sonuç bilgileri, itiraz/şikâyet süreci ve başarı durumları hakkında ETAN BELGELENDİRME'nin web sayfası vasıtasıyla bilgilendirmekle,

A4. Yeterlilik birimi bazında sınav başvurusunun yapılması ve yeterlilik birimlerinin birleştirilmesi konularında, MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şartları web sayfasında güncel olarak ilan etmekte,

A5. Şartları sağlayan tüm başvuru sahiplerinin başvurularını kabul etmekle,

A6. Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında başvuru sahibi, aday ve belge sahiplerini bilgilendirmekle,

A7. Başvuru sahipleri, aday ve belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,

A8. MYK ve TÜRKAK dışında, kişisel bilgileri kişinin izni olmadan sadece yasal bir gereklilik/talep olması durumunda 3. taraflarla paylaşmakla,

A9. Adayların talep etmesi halinde adayın kimlik bilgilerini, başarılı olduğu birimleri ve birimlerin geçerlilik süresini gösteren birim başarı belgesini düzenlenmekle ve adayın belgeye ulaşabilmesi için alması gereken birimler konusunda bilgilendirmekle,

(Birim Başarı Belgesi, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmez.)

A10. Yasal nedenlerle paylaşılan kişisel bilgiler hakkında, yasal bir kısıtlama olmaması durumunda, ilgili kişiyi bilgilendirmekle yükümlüdür.

  1. Belgelerin/Sertifikaların Kullanımı ETAN BELGELENDİRME;

B1. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları ETAN BELGELENDİRME’nin web sayfasında bildirmekle,

B2. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda bilgilendirmekle,

B3. Belgelendirme programının kapsamında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak için ilave bir değerlendirme/sınav gerekli olduğunda, ilave sınavın/değerlendirmenin ücretini ve yöntemini ilan etmekle,

B4. Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

B5. Sınav sürecini tamamlamış adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalmak üzere, en geç 10 gün içerisinde belge kararını vermekle,

B6. Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla, 

B7. Belgelerin kullanımı konusunda MYK tarafından belirtilen diğer usul ve esasları web sayfasında belge sahiplerine bildirmekle yükümlüdür.

  1. Logoların/Markaların Kullanımı

HETAN BELGELENDİRME logo/marka kullanım şartlarını başvuru sahibi, aday ve belge sahiplerinin erişimine açık olacak şekilde ETAN BELGELENDİRME ’nin web sayfasında duyurmakla yükümlüdür.

 

  1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce ETAN BELGELENDİRME’ye başvurmayı, gerektiğinde ETAN BELGELENDİRME’nin itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak İstanbul mahkemelerini kabul ederler.

 

PERSONEL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

img
DosyaAdi
bg

Güncel bilgiler mail adresinize gelsin istiyorsanız abone olun.

Copyright © 2020 Web Tasarım
Seo Ajansı

Seo Danışmanlığı

Şeffaf ekstrafor

Tekstil Aksesuar

Beylikdüzü Rent a Car

Taksim Rent a Car

Baskı folyosu

İstanbul ferforce ve demir yapımı

Uykuda Diş Tedavisi

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Use of undefined constant xml - assumed 'xml' (this will throw an Error in a future version of PHP)

Filename: frontend/footer.php

Line Number: 100

Backtrace:

File: /home/etanbelgelendirm/public_html/app/views/frontend/footer.php
Line: 100
Function: _error_handler

File: /home/etanbelgelendirm/public_html/app/controllers/Web.php
Line: 74
Function: view

File: /home/etanbelgelendirm/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

docx file PDF